Bytový dům Ostrava

Typ reference: Bytový dům
Adresa: Ostrava

Jedná se o stavbu: Stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti včetně změny účelu užívání objektu na bytový dům. Objekt je dvoupodlažní (1NP + 2NP, s obytným podkrovím a částečně mezonety (prostory k bydlení) a s podkrovím (komerční prostory ateliérů), bez podsklepení. Stávající objekt byl v minulosti využíván jako mateřská škola, později jako čajovna a nyní je to částečně restaurační zařízení a fotografický atelier a zbytek objektu je nevyužíván. Objekt je vizuálně tvořen dvěma hmotami. Jedná se o dvoupodlažní objekt s podkrovím a nově doplněným o mezonetové podlaží v části objektu (zahrnující severní a středový trakt), zastřešen sedlovou střechou a druhá hmota je tvořena rovněž dvěma podlažími (zahrnující jižní trakt), zastřešení je zde plochou střechou. Nově navrhovaný bytový dům obsahuje mimo plochy pro bydlení (počet bytů – 14), také komerční prostory (samostatné ateliéry o počtu 5 – fotografické, projekční, umělecké, apod.). Bytový dům zahrnuje prostory domovního vybavení včetně společných prostor zahrnující komunikační prostory, skladovací prostory a technické místnosti. Rovněž bude zajištěno parkování na přilehlém soukromém parkovišti v majetku investora, které je ve fázi povolení. Objekt je dvoupodlažní (1NP + 2NP, s obytným podkrovím a částečně mezonety (prostory k bydlení) a s podkrovím (komerční prostory ateliérů), bez podsklepení. Celý objekt tvoří kompaktní hmotu členěnou různorodými střechami.

K představení projektu vzniklo také video:


© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít