Banner 6
Banner 1
Banner 7
Banner 2
Banner 8
01/05

Služby

Naše služby uspokojují potřeby obyvatel v oblasti bydlení. Hlavní touhou většiny zákazníků je mít krásné, moderní, komfortní a funkční bydlení, a to ať už se jedná o novostavbu domu nebo stavební úpravy domu či bytu. Díky moderním technologiím, které využíváme, můžeme těmto klientům nabídnout realistický náhled na jejich sny a díky našemu odbornému vzdělání dokážeme pro tyto sny najít cestu ke stavebnímu povolení i realizaci stavby.

01.Projekční činnost ve výstavbě

02.Geodetické zaměření pozemku

03.Stanovení radonového indexu pozemku

04.Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

05.Statické posouzení konstrukcí

06.Požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS)

07.Hlukové studie

08.Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

09.Inženýrská činnost ve výstavbě

10.Položkové rozpočty staveb

11.Oceňování nemovitostí, znalecké posudky

12.Zpracování projektů pro dotační tituly

13.Korozní průzkumy

14.Technické dozory staveb (autorský dozor, technický dozor investora)

15.Zajištění kolaudace staveb

16.Poradenská činnost ve stavebnictví

17.Zajištění realizace stavby

© ARSYLINE 2019
Upozornění
Zavřít